Project Image

Stratejik İletişim

Medya İlişkileri

Dijital PR

Kriz İletişimi

Biz Kimiz?

İletişim danışmanlığındaki deneyimi 26 yılı aşan Serap ŞAHİN DURAK tarafından 2007 yılında kurulan POZİTİF PR, marka, kişi ve kurumlara bütünleşik iletişim çözümleri sunmaktadır.

Değişen şartlara hızla uyum sağlayarak, her duruma uygun çözüm sunma esnekliğine sahip çalışma anlayışı ve kurumsal prensipleri doğrultusunda, kurumlara “itibar yönetimi, hedef kitleler ile pozitif ilişkiler geliştirme ve bu ilişkilerin kalıcılığını sağlamak” üzere hizmet verebilecek altyapıya sahiptir.

Hizmetlerimiz

Stratejik pazarlama iletişimi, medya ilişkileri, etkinlik projelendirmesi ve yönetimi, kriz iletişimi, sponsorluk çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetleri, kurum içi iletişim, kurum yayıncılığı, kreatif tasarım çalışmaları, sosyal medya içerik ve reklam yönetimi alanlarında kurumsal hizmetler.

Stratejik Pazarlama İletişimi

Ürün/hizmete ilişkin elde edilmesi hedeflenen imaja yönelik tüm iletişim çalışmalarını, belirlenen periyot için planlar ve yürütülmesi aşamasında yanınızda yer alır.

Medya İlişkileri

Günümüz iletişiminin en önemli unsurlarından medya ile doğrudan ilişki kurmanızı sağlar ve geri dönüş süreci de dahil bu iletişimin sürekliliği için çalışır.

Etkinlik Projelendirmesi ve Yönetimi

Ürün/hizmetinizin pazarlama, satış ve diğer iletişim süreçlerini destekleyecek, kurumunuza özel etkinlik ve proje fikirleri üretir ve hayata geçirir.

Kriz İletişimi

Marka ve kurum kimliğinizin itibarını zedeleyen ya da iş hedeflerinizi tehdit edebilecek olası durumlardan en iyi şekilde kurtulmanız için gerekli adımları planlar.

Sponsorluk Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Kurumların iletişim hedeflerine paralel, hedef kitleleri ve sosyal paydaşları arasındaki algı ve bağları güçlendirecek sponsorluk çalışmalarını planlar ve gerçekleştirir.

Kurum İçi İletişim

Yapılan birçok çalışma ortaya koymaktadır ki, çalışan tatmini müşteri tatmini ile paralel ilerlemekte, doğru ve verimli bir iletişimin öncelikle içeriden başlaması gerekmektedir.

Kurum Yayıncılığı

Kurum ile mevcut ve potansiyel hedef kitlesi arasındaki iletişimi önemli ölçüde artıran, geliştiren ve iletişime katkıda bulunan yayınları planlar ve hazırlar.

Kreatif Tasarım Çalışmaları

Logo, kurumsal kimlik, broşür, katalog, föy, flyer, promosyon çalışmaları ile tüm bu çalışmalar kapsamındaki tasarımları yaratıcı ve inovatif vizyonuyla gerçekleştirir.

Sosyal Medya İçerik ve Reklam Yönetimi

Marka için haftalık veya aylık periyotlar halinde 12 ay süresince Sosyal Medya planının oluşturulması ile diğer sosyal medya süreçlerini gerçekleştirir.

`` En büyük referansımız; müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile karşılıklı güven odaklı devam eden uzun süreli ilişkimiz. ´´